'ye COM.TR Alan Adınızı Belgesiz Kayıt Edebilirsiniz Hemen Belgesiz Kaydet

Alan Adı Sözleşmesi

Eğer bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ayrıntılı bilgi talebiniz varsa lütfen kayıtlı müşterimiz iseniz müşteri paneliniz üzerinden ya da kayıtlı müşterimiz değil iseniz info@hizmetpark.com mail adresimizden bizimle irtibata geçiniz.


 1. TARAFLAR

  Bu alan adı sözleşmesi (bundan sonra kısaca "sözleşme" olarak anılacaktır), bir taraftan, alan adı tahsis etmek, yenilemek, transfer etmek veya toplu transfer etmek veya sözleşme konusu diğer hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "müşteri" olarak anılacaktır) ve diğer taraftan talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan HizmetPark Bilişim Teknolojileri firması (bundan sonra "firma" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Bu sözleşme, kayıt edilen alan adı ve kullanılan diğer hizmetler ile ilgili olarak müşterinin firmaya ve firmanın da müşteriye olan sorumluluklarını açıklamakta ve alan adlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Müşterinin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için işbu sözleşmede belirtilen bütün kural ve şartları okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

 3. ALAN ADININ SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI
  1. Seçim : Müşterinin seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda firma tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Bu nedenle müşterinin alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

  2. Müsaitlik : Firma herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve HizmetPark'ın esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

  3. Kullanım : Müşteri bilgisi dahilinde alan adı kaydının ve kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. HizmetPark, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma, silme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

  4. .TR Uzantılı Domain kayıt siparişlerinde eğer domain belge gerektiriyor ise, müşteri domain kaydı için gerekli belgeleri firmanın talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belgeleri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, domain kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.

 4. HESAP YÖNETİMİ

  Müşterinin, HizmetPark hizmetlerinden faydalanabilmesi için bir hesap açması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kullanıcı adı ve şifresi ile çevrimiçi olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, firmaya müşteri kullanıcı adı ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal firmaya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. BİLGİ KULLANIMI

  Müşteri, Firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir. Müşteri, Firmaya verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin firma tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve firmanın işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN’’ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veritabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiğini alanad(lar)I, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alanad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alanadı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir.

  Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin firma, ana kayıt otoritesi, ICANN, firmanın iş ortakları, firmanın iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin firma onayıyla veya firmayı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

  Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alan adı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Firma, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

  Eğer müşteri, firmaya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Atatürk
overlay-spinner